درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

دکتر محمد رضا ابراهیمیمی

تولد 2 اردیبهشت 1351 در شاهی (قائمشهر)
پزشکی عمومی : ۱۳۶۹-۱۳۷۶(دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
روانپزشکی : ۱۳۷۹- ۱۳۸۲ (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
فلوشیپ روانپزشکی نظامی: ۱۳۸۸-۱۳۸۹ (دانشگاه علوم پزشکی آجا)

1.درمان و مشاوره در مطب و مراکز درمانی بعنوان روانپزشک (متخصص اعصاب و روان) :
درمان دارویی و رواندرمانی بیماران روانپزشکی ( اختلال شخصیت و اختلال اضطراب و افسردگی و…) و مشاوره در مطب و مراکز درمانی بیش از 18 سال پیش
12 سال درمان بیماران با سومصرف مواد در مرکز سو مصرف مواد دکتر ابراهیمی
17 سال درمان بیماران در مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن الوند و امام رضا ، و 5 سال روانپزشک در امور آسیب های اجتماعی شهرداری تهران

2.بعنوان روانپزشک در شوراهای مختلف:
13 سال عضو شورای روانپزشکی بیمارستان 50 ، 3 سال عضو و3 سال ریس شورای عالی پزشکی اداره بهداشت و درمان نزاجا
18 سال روانپزشک شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی تهران
مشارکت در بازنگری بخش بیماری های اعصاب و روان آیین نامه معافیت پزشکی مشمولان وظیفه عمومی
3.هیت علمی در گروه روانپزشکی از 17 سال پیش و از 12 سال پیش فلوشیپ روانپزشکی:
هیت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (17 سال، از سال 1384): آموزش دانشجویان پزشکی و فلوشیپ روانپزشکی نظامی
4 سال عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
2 سال مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
ریس دپارتمان علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی آجا از سال پیش
عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی روانپزشکی تروما
شرکت در بیش از 30 طرح تحقیقاتی، و نویسنده مقاله های متعدد.

https://scholar.google.com/citations?user=uK9QsAoAAAAJ&hl=en:

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Symptoms of Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation in Iranian Veterans Referred to a Military Psychiatric … HSH Ghadam, AM Rahnejat, A Taghva, MR Ebrahimi, V Donyavi, … 2020

Metabolic Syndrome and Mental Health in Posttraumatic Stress Disorder Patients H SHAHMIRI, A TAGHVA, MR EBRAHIMI, SBH URIMI, AM RAHNEJAT 2020

The Effects of Ultrasound, Infrasound, and Electroconvulsive Stimulations on Depression-like Behavior in Mice V Erfani, K Goodarzi, M Ebrahimi, M Rouzbahani International Journal of Behavioral Sciences 14 (2), 67-71 2020

Psychological Consequences and Interventions during the COVID-19 Pandemic: Narrative Review A Fathi Ashtiani, AM Rahnejat, M Ahmadi Tahour Soltani, A Taghva, … Journal of Marine Medicine 2 (1), 1-11 2020

Psychological consequences and interventions during the COVID-19 pandemic: narrative review A Fathi Ashtiani, AM Rahnejat, M Ahmadi Tahour Soltani, A Taghva, … Journal of Marine Medicine 2 (1), 1-11 14 2020

The effects of ultrasound, infrasound, and electroconvulsive stimulations on anxiety-like behavior in mice V Erfani, K Goodarzi, M Ebrahimi, M Roozbahani نشریه بین المللی روانشناسی 14 (1), 114-134‎ 1 2020

The Effects of Ultrasound, Infrasound, and Electroconvulsive Stimulations on Anxiety-Like Behavior in Mice K Goodarzi, M Ebrahimi, M Roozbahani International Journal of Psychology 14 (1) 2020

Attentional bias and its temporal dynamics among war veterans suffering from chronic pain: Investigating the contribution of post-traumatic stress symptoms M Mazidi, K Vig, S Ranjbar, MR Ebrahimi, A Khatibi Journal of Anxiety Disorders 66, 102115 12 2019

Prevalence of post-traumatic stress disorder caused by war in veterans AM Rahnejat, P Dabagi, M Rabiei, A Taghva, H Valipoor, V Donyavi, … Iranian Journal of War and Public Health 9 (1), 15-23 23 2017

Effectiveness of training of spiritual intelligence components on depression, anxiety, and stress of adolescents M Ebrahimi, Z Jalilabadi, KHG Chenagh, F Amini, F Arkian Journal of medicine and life 8 (Spec Iss 4), 87 10 2015

Effectiveness of stress management training on the psychological well-being of the nurses M Pahlevani, M Ebrahimi, S Radmehr, F Amini, M Bahraminasab, … Journal of medicine and life 8 (Spec Iss 4), 313 13 2015

The relation of self-mutilation and personality disorders among military soldiers F Avakh, A Mahdavi, MR Ebrahimi Ebnesina 15 (4), 24-29 12 2014

Prevalence of depression in psychiatric nurses and comparison with other parts of the AJA hospitals A Taghva, A Yazdani, MR Ebrahimi, K Alizadeh, M Sakhabakhsh JOURNAL OF NURSE AND PHYSICIAN WITHIN WAR 13 2014

Evaluation of frequencies of the Personality disorders (Axis II) in soldiers who evade the draft MR EBRAHIMI, V Donyavi, SS MOUSAVI, A TAGHAVI, A Omid, MR Farnia ANNALS OF MILITARY AND HEALTH SCIENCES RESEARCH 6 (121), 35-39 8 2008

The study of the frequencies of the psychiatry disorders (AXIS I) in soldiers who evade the draft V Donyavi, MR EBRAHIMI ANNALS OF MILITARY AND HEALTH SCIENCES RESEARCH 5 (319), 1283-1286 2007

The effects of extremely low-frequency electromagnetic field on depression, anxiety, thyroid hormones, and gene expression in mice M Ebrahimi, M Seraj, KM Ardebili, A Khoshdel, HS Barzoki